Català    Castellano    
¿qué es iocus? jugando en la empresa Objectivos y resultados cursos y actividades metodología equipo iocus contacta

 

Objetivos y resultados

 

Aprendizaje significativo

 

 

A més dels objectius específics per a cada un dels cursos, aquests són alguns dels resultats genèrics:

Per a l’organització
 • Desenvolupament de competències que facilitin el creixement i benestar de l’organització.
 • Increment de l’Autoresponsabilitat dels treballadors amb l’empresa, amb la seva feina i amb ells mateixos.
 • Millora de l’eficàcia i dels resultats de l’organització.
 • Disminució de l’absentisme laboral i més salut a l’empresa.
 • Millora de les relacions i creació d’un ambient laboral més humà.
 • Resolució creativa de conflictes.
 • Promou el treball en equip i la col·laboració.
 • Incentiva el compromís amb l’organització.
 • Augment del grau d’Autoconeixement, optimisme i autoestima de les persones i del grup.
 • Retenció dels millors professionals i Fidelització dels treballadors

Per als assistents

 • Estimulen la seva creativitat i la seva imaginació.
 • Incrementen la capacitat d’adaptació.
 • Aconsegueixen que els aprenentatges integrats durant la formació perdurin en el temps.
 • Incrementen el seu sentit de pertinença al grup o empresa.
 • Senten que el seu treball cobra un sentit més enllà del que és estrictament econòmic i professional.
 • Adquireixen una formació útil -tant dins com fora de l’empresa-, lúdica i beneficiosa.

 

 

disseny abacmedia