Què és i què no es l'eneagrama?

Un fascinant model d'Autoconeixement
Mònica Lapeyra Pertussini

Què és i què no es l'eneagrama?

El coneixement de l'eneagrama és fascinant. 

És probablement l'eina d'autoconeixement que més impacte ha tingut en la meva vida i en la de molts dels companys amb els que he compartit formacions, projectes de consultoria, sessions de reflexió al respecte... I l'autoconeixement és el punt de partida per a qualsevol procés de canvi, millora o decisió

L'Eneagrama és un potent camí d'autodesenvolupament, que facilita i posa llum en la forma en què construïm les nostres relacions, resolem els nostres conflictes i ens impliquem en la gestió dels nostres assumptes diaris

La paraula Eneagrama es refereix a "Enea" (9) i "Grama" (escrit o dibuix), i defineix els 9 estils de personalitat que contempla i desenvolupa. A cadascun dels estils o eneatips els caracteritza una determinada visió del món, que ens explica de manera clara i profunda com encaixa amb la seva forma d'actuar, sentir i pensar. I per tant, dels resultats que se n'obtenen. 

No es tracta d'un simple sistema d'etiquetatge de les persones, tot al contrari. La identificació personal amb una de les nou personalitats que defineix l'eneagrama, obre el camí a l'evolució, la millora i també a l'acceptació. Les persones som complexes i riques, i no existeix cap mapa de la personalitat capaç de captar la diversitat de l'ésser humà. 

Cada cop més estem aplicant aquest model a empreses i organitzacions, i la seva visió acompanya a gestors d'equips i components dels mateixos a generar unes formes de relació estables, empàtiques, efectives i humanes

Si vols fer una primera aproximació a l'eneagrama amb un intent virtual, pots omplir el qüestionari de l'enllaç inferior. És llarg i les preguntes que et proposa requereixen de la teva atenció i concentració, així que t'aconsello que et preparis una infusió i et reservis un temps on ningú et molesti, per lliurar-te tranquil·lament a aquesta aventura d'autodescobriment.

Enlaces

Qüestionari: quin és el teu eneatipus?